Αισθητική οδοντιατρική

Η αισθητική οδοντιατρική δημιουργεί χαμόγελα, που αποπνέουν υγεία, αρμονία, συμμετρία. Η αποκατάσταση της μορφολογίας των δοντιών υπόκειται σε κανόνες και αναλογίες, που τηρούνται μεταξύ των επιμέρους στοιχείων του προσώπου. Η Αισθητική συνδέει την υγεία με τη φυσικότητα, τη συμμετρία με την  ιδιαιτερότητα, την νεανικότητα με την λάμψη. 
Από τους κλασσικούς χρόνους μέχρι και τις ημέρες μας συγκεκριμένοι κανόνες και αναλογίες καθορίζουν την Αισθητική.
Η χρυσή αναλογία είναι η ιδανική αναλογία μεταξύ των επιμέρους στοιχείων, που απαρτίζουν μια όμορφη εικόνα, ένα ωραίο πρόσωπο, ένα γοητευτικό χαμόγελο. Η χρυσή αναλογία – 1/1.618 ή 0.618/1.- βρίσκει εφαρμογή από την τέχνη στους κλασικούς χρόνους, μέχρι και στις ημέρες μας στο βιομηχανικό σχέδιο, στην αρχιτεκτονική,αλλά και στην απόδοση μιας αρμονικής οδοντικής σύνθεσης μέσω ειδικού λογισμικού, που υπολογίζει τις αποστάσεις και τις αναλογίες σε ολόκληρο το πρόσωπο.
Οι αισθητικές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και είναι στην ευθύνη του οδοντιάτρου να αναλύσει τις προσδοκίες των ασθενών του, αλλά και να τις συνθέσει σε ένα τελικό αποτέλεσμα, το οποίο θα ενσωματώνεται αρμονικά με το υπόλοιπο πρόσωπο. Το Digital Smile Design είναι μια καινοτομία της αισθητικής οδοντιατρικής, που μας προσφέρει τη δυνατότητα σχεδιασμού ενός νέου εντυπωσιακού, και απόλυτα φυσικού χαμόγελου
 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ

Αισθητική Ανάλυση Χαμόγελου & Προσώπου

 
Η Αισθητική Ανάλυση είναι η μέθοδος ανάλυσης της μορφολογίας του προσώπου με ιδιαίτερη έμφαση στο χαμόγελο 
Με την Αισθητική Ανάλυση επισημαίνονται
  • ασυμμετρίες στο χαμόγελο, στη θέση και στις διαστάσεις των δοντιών
  • η ελλιπής ή υπερβολική έκθεση των περιστοματικών περιοχών(χείλη, μειωμένο ή αυξημένο ύψος κάτω τριτημορίου του προσώπου , προσθιοπίσθια θέση των γνάθων κλπ)
  • και η σκελετική δομή των γνάθων μέσω ακτινογραφιών
 
Η αισθητική ανάλυση αποτελεί απαραίτητο στάδιο σε κάθε αισθητική παρέμβαση, που γίνεται στο ιατρείο μας. Η αξιοποίηση των πληροφοριών της αισθητικής ανάλυσης στοχεύει στην απόδοση αρμονίας, χωρίς να παραβιάζονται οι λειτουργικές και βιολογικές παράμετροι.
 
 
Αισθητικός Επανασχεδιασμός – Τι είναι το Digital Smile Design -DSD
 
Το Digital Smile Design (by Yoshinaga & Coachman) είναι η τελευταία καινοτομία στην Σύγχρονη Αισθητική Οδοντιατρική. Αποτελεί μέθοδο ψηφιακής ανάλυσης του προσώπου και ψηφιακής προσομοίωσης του νέου χαμόγελου
Οι ιδανικές διαστάσεις και αναλογίες των δοντιών, το σχήμα και η θέση τους σχεδιάζονται με βάση τις αποστάσεις και τις αναλογίες σε ολόκληρο το πρόσωπο
To Digital Smile Design (DSD) χρησιμοποιείται στον αισθητικό επανασχεδιασμό του χαμόγελου. Με το DSD ''μεγαλώνουμε'' ή ''μικραίνουμε'' τα δόντια στον υπολογιστή, ώστε να ταιριάξουν με το πρόσωπο. Η διαδικασία είναι απόλυτα εξατομικευμένη και τελικά επιτυγχάνεται ένα αρμονικό αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση
 
Digital Smile Design και Αισθητική Οδοντιατρική
 
  • Με το Digital Smile Design ο ασθενής βλέπει το προτεινόμενο αποτέλεσμα σε φωτογραφίες από το πρόσωπο του (πριν-μετά). Στην συνέχεια το νέο χαμόγελο δοκιμάζεται ”πάνω” στα φυσικά δόντια με τη χρήση οδηγού από ακρυλική ρητίνη (mock-up snap-on)
  • Το Digital Smile Design προστατεύει από λειτουργικές και αισθητικές αποκλίσεις. Το τελικό ”ιδανικό” σχήμα της νέας οδοντικής σύνθεσης προσεγγίζεται με ακρίβεια 95-98%
  • Από το DSD προκύπτει ολόκληρο το σχέδιο θεραπείας με ακρίβεια, οπότε η αλληλουχία των σταδίων καθίσταται απόλυτα κατευθυνόμενη.  Μπορούμε έτσι, να υπολογίσουμε σε ποιά δόντια και με ποιό τρόπο πρέπει να παρέμβουμε
  • Εξασφαλίζεται η αισθητική αρμονία δοντιών κι εμφυτευμάτων
  • Με τη βοήθεια του DSD δημιουργούνται οι συνθήκες ώστε, οι θεραπείες να είναι ελάχιστα ή και καθόλου επεμβατικές (drill through the mockup)
Facebook Twitter Google+ Pinterest