Ενδοδοντία

 - Αντιμετώπιση Οδοντικού Πόνου
Όταν διενεργείται σωστά, η ενδοδοντική θεραπεία (root-canal therapy) ή αλλιώς απονεύρωση, θεωρείται μια από τις πιο περίπλοκες οδοντιατρικές πράξεις. Αποτελεί την ύστατη θεραπευτική λύση σε οξύ οδοντικό πόνο και αφού έχει αποκλειστεί κάθε άλλη συντηρητικότερη θεραπευτική προσέγγιση (βαθύ σφράγισμα, ανασύσταση, τοποθέτηση απευαισθητοποιητικών ουδέτερων στρωμάτων κλπ.), αλλά και εφόσον η εξαγωγή του υπεύθυνου δοντιού κρίνεται ως λύση υπερβολική

Η σωστή μεθοδολογία για την επιτυχημένη ενδοδοντική θεραπεία απαιτεί:
  • τον αποκλεισμό άλλων νοσολογικών καταστάσεων, οι οποίες ενδεχομένως προκαλούν ή αντανακλούν πόνο σε κάποιο δόντι ή σε ομάδα δοντιών (π.χ. νευραλγία τριδύμου, αγγειακοί πόνοι, πόνοι από την κροταφογναθική διάρθρωση, πόνοι από τραυματογόνο σύγκλιση, βρυγμός κλπ.)
  • τον εντοπισμό του υπεύθυνου δοντιού. Αυτό επιτυγχάνεται με σωστή λήψη ψηφιακών ακτινογραφιών, διαγνωστική αναισθητοποίηση κλπ.
  • τη γνώση της ανατομίας του εσωτερικού του δοντιού.
  • τη χρήση συσκευών υψηλής τεχνολογίας ( χειρουργικά loupes, περιστρεφόμενα εργαλεία, θερμοπλαστικοποιημένη γουταπέρκα).

Στο ιατρείο μας διενεργούνται απλές αλλά και πιο περίπλοκες ενδοδοντικές θεραπείες, όπως είναι η επανάληψη αποτυχημένων ενδοδοντικών θεραπειών, ή η αφαίρεση ενδορριζικών αξόνων, ακρορριζεκτομές κλπ.
Σε αντίθεση με τις πρακτικές των παρελθόντων ετών, δόντια που προκαλούν επανειλημμένα αποστήματα και που κάποτε θα θεωρούνταν καταδικασμένα, σήμερα με τις καινούριες τεχνικές μπορούν να θεραπευτούν πλήρως και να παραμείνουν στον οδοντικό φραγμό με απόλυτη προβλεψιμότητα.
Και όλα αυτά με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας και βεβαίως σε ένα ή το πολύ δύο ραντεβού.
Κύριο μέλημά μας αποτελεί η άμεση αντιμετώπιση του οδοντικού πόνου.
Όλες οι θεραπείες ενδοδοντίας, διενεργούνται με επαρκή τοπική αναισθησία.
Τέλος λοιπόν στα επανειλημμένα ραντεβού των 2 και 3 μηνών και στην άσκοπη λήψη  σκευασμάτων.
Facebook Twitter Google+ Pinterest