Περιοδοντολογία

Περιοδοντολογία
Με τον όρο ”περιοδοντικοί ιστοί” αναφερόμαστε στα ούλα, το συνδετικό ιστό και το στηρικτικό οστό γύρω από τα δόντια.
Στο ιατρείο μας δίδεται έμφαση στην ολιστική / συνολική αντιμετώπιση του οδοντιατρικού ασθενή.
Η λεπτομερής κλινική εξέταση τού ασθενούς, που γίνεται στην πρώτη επίσκεψη, περιλαμβάνει και την αξιολόγηση της κατάστασης των περιοδοντικών ιστών για την πιθανή διάγνωση ουλίτιδας ή περιοδοντικής νόσου (περιοδοντίτιδας).

Θεραπεία Ουλίτιδας
 
Η ουλίτιδα είναι μια φλεγμονή των ούλων και οφείλεται στην κακή στοματική υγιεινή (μικροβιακής αιτιολογίας) καθώς και σε άλλους τοπικούς παράγοντες (όπως κακότεχνες εμφράξεις, προσθετικές αποκαταστάσεις που τραυματίζουν τα ούλα κ.α.) ή γενικούς παράγοντες (όπως ορμονολογικοί παράγοντες, σακχαρώδης διαβήτης, εγκυμοσύνη, γενετικά σύνδρομα κ.α.).
Έτσι, αν έχετε κάποιο από τα πιο κάτω:
 • ούλα κόκκινα, που αιμορραγούν όταν τα βουρτσίζετε,
 • ούλα που πυορροούν,
 • ούλα που έχουν υποχωρήσει και αποκαλύπτουν μέρος της ρίζας των δοντιών,
 • ούλα πρησμένα που πονούν,
τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Οδοντίατρό σας, ο οποίος και θα αξιολογήσει την βαρύτητα της κατάστασης και θα σας προτείνει την κατάλληλη θεραπευτική λύση. Η θεραπεία της ουλίτιδας περιλαμβάνει:
 • την απομάκρυνση των υπερουλικών εναποθέσεων από τα δόντια (καθαρισμός),
 • τη σωστή τήρηση εκ μέρους σας των οδηγιών για τη στοματική σας υγιεινή (βούρτσισμα μετά τα κύρια γεύματα, χρήση οδοντικού νήματος κλπ),
 • βαθύ υποουλικό καθαρισμό με τοπική αναισθησία,
 • αντικατάσταση κακότεχνων αποκαταστάσεων (σφραγίσματα, θήκες, γέφυρες) όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο
Καμία αισθητική παρέμβαση δεν μπορεί να διενεργηθεί αν διαγνωστεί ουλίτιδα και δεν προηγηθεί η θεραπεία της.

Θεραπεία Περιοδοδοντίτιδας
 
Η περιοδοντική νόσος ή περιοδοντίτιδα, αποτελεί μια βαρύτερη εκδήλωση της ουλίτιδας. Αν η ουλίτιδα δεν θεραπευθεί μεταπίπτει σε περιοδοντίτιδα. Ενώ στην ουλίτιδα φλεγμαίνουν μόνο τα ούλα, στην περιοδοντίτιδα προσβάλλεται και το στηρικτικό οστό.
Έτσι, αν έχετε κάποιο από τα παρακάτω:
 • δόντια που ξαφνικά έχουν αρχίσει να κουνιούνται
 • ούλα που έχουν υποχωρήσει τόσο ώστε τα δόντια να φαίνονται πολύ μεγάλα
 • κενά μεταξύ των δοντιών εκεί που δεν υπήρχαν
 • δυσάρεστη αναπνοή
 • ούλα που πυορροούν
τότε θα πρέπει να υποβληθείτε σε συγκεκριμένη θεραπεία προκειμένου να ανασταλεί η καταστροφή του οστού γύρω από τα δόντια σας, να περιοριστούν οι βλάβες και να ελεγχθεί η νόσος. Η τελική διάγνωση θα γίνει με τον ακτινολογικό έλεγχο και θα αξιολογηθεί η βαρύτητα της νόσου. Η εμφάνιση περιοδοντικών θυλάκων και η απώλεια πρόσφυσης γύρω από τα δόντια συνεκτιμώνται μαζί με την ακτινολογική εικόνα για να διαπιστωθεί η απώλεια στηρικτικού οστού και καταγράφονται οι μετρήσεις γύρω από κάθε δόντι ξεχωριστά.
Η συντηρητική φάση της θεραπείας περιλαμβάνει επιφανειακό καθαρισμό των δοντιών, διόρθωση ή αντικατάσταση παλιών εμφράξεων, γεφυρών κλπ., καθώς επίσης και βαθύ καθαρισμό των ριζών κάθε ενός δοντιού ξεχωριστά (ριζικές αποξέσεις που γίνονται με τοπική αναισθησία). Η ναρθηκοποίηση των δοντιών με κινητικότητα έπεται της περιοδοντικής θεραπείας και της εξάλειψης τραυματογόνου σύγκλισης.
Η χειρουργική φάση λαμβάνει χώρα, όταν η συντηρητική θεραπεία δεν επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σκοπός της θεραπείας της περιοδοντίτιδας είναι η εξάλειψη των περιοδοντικών θυλάκων, ώστε ο οδοντίατρος να παραδώσει στον ασθενή του ριζικές επιφάνειες καθαρές από παθογόνα μικρόβια, τις οποίες να μπορεί ο ασθενής να προσεγγίζει σωστά με τα προτεινόμενα μέσα στοματικής υγιεινής και να τις καθαρίζει αποτελεσματικά. Έτσι, εάν δεν είναι δυνατή η πλήρης εξάλλειψη των θυλάκων γύρω από τα δόντια με συντηρητικές μεθόδους, διενεργείται χειρουργική, ώστε να γίνονται εύκολα προσπελάσιμες οι προβληματικές περιοχές στα συνήθη μέσα στοματικής υγιεινής (βούρτσα, οδοντικό νήμα, μεσοδόντια βουρτσάκια).
Eξειδικευμένες μέθοδοι ανάπλασης ιστών και εξάλειψης βλαβών διενεργούνται με απόλυτη ασφάλεια και με βάση την τεκμηρίωση και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα.
Κύριο μέλημά μας είναι η απουσία πόνου κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή και μετά από αυτή.
Καμία αισθητική παρέμβαση δεν μπορεί να διενεργηθεί αν διαγνωστεί περιοδοντίτιδα και δεν προηγηθεί η θεραπεία της.
Facebook Twitter Google+ Pinterest